Indexator svīveļi

Indexator ražotie svīveļi paredzēti mūsdienīgām hidrauliskajām sistēmām. Svīveļi pilnībā novērš šļūteņu savērpšanos un ievērojami palielina to kalpošanas mūžu. Tos izmantojot, iespējams lietot daudz īsākas šļūtenes, tādā veidā gūstot arī ekonomisko labumu.

Indexator svīveļi ilglaicīgi iztur ļoti augstu darba spiedienu.
Sistēmā nerodas berzes siltums, kas varētu traucēt sistēmas hidraulikas darbībai.